De atlas is de bovenste halswervel die zich bevindt onder de basis van de schedel. Hij draagt je hoofd en vormt als het ware de poort tussen je hoofd en lichaam. In dit spiergebied is de concentratie aan sensoren veertig keer hoger dan in ander spierweefsel. Daarom wordt het ook al eens 'het bewegingszintuig' genoemd. De atlas staat ook in verbinding met de 12 hersenzenuwen, de hersenvliezen en vormt een doorgang voor halsslagaders en lymfevaten.
Bij de meeste mensen bevindt de atlas zich in een niet-optimale positie. Wat kan leiden tot een bewegingsverlies in de hele wervelzuil en het volledig bewegingsapparaat maar ook tot een psychisch en emotionele disbalans.


Het spierkorset rond de atlas verschaft ons informatie over de positie van ons lichaam als één geheel in de ruimte, van zijn onderdelen ten opzichte van elkaar en van ons innerlijke zelf ten opzichte van de buitenwereld.

 


Hoe gaan we te werk?

Bij een atlascorrectie worden de bovenste nekspieren door een diepe mechanische massage met een speciale vibreerstift ontspannen. Hierdoor komt de atlas terug in zijn optimale positie met als resultaat dat het lichaam zich zowel fysiek en psychisch meer gaat ontspannen en in evenwicht gaat functioneren. Na een atlascorrectie ervaren de mensen zich innerlijk sterker, rustiger, meer geaard, meer in contact met zichzelf, opener en minder reageren vanuit stress en angst, beter slapen.

Meestal ervaren de patiënten al een duidelijke verbetering van hun klachten direct na de behandeling maar toch kan het effect van de atlascorrectie nog enkele weken tot maanden voelbaar zijn.

Meestal zijn 2 tot 3 sessies met een tussenpauze van 4 tot 6 weken noodzakelijk. Voor chronische letsels kunnen meerdere sessies noodzakelijk zijn.

 


Voor wie is de atlascorrectie geschikt?

 

Atlascorrecties kunnen zowel bij volwassenen als kinderen worden toegepast.
De indicaties voor een atlascorrectie zijn min of meer dezelfde als voor osteopathie.
De atlascorrectie wordt meestal gecombineerd met zachte technieken vanuit de osteopathie en cranio-sacraal therapie
De combinatie van beide therapieën doen klachten sneller reduceren en ook langer achterwege blijven.

 

 

Meest voorkomende indicaties :

  • hoofdpijn, spanningshoofdpijn en migraine
  • chronische en acute nekklachten, whiplash
  • oorsuizen
  • duizeligheid en evenwichtsstoornissen
  • kaakproblematiek
  • stressgerelateerde klachten
  • chronische vermoeidheid
  • burn-out
  • ADHD/ADD

Download
Flyer atlascorrectie
Meer informatie en nawerkingen van atlascorrecties vind je hier.
ATLAS 26-04-12.pdf
Adobe Acrobat document 164.8 KB