Osteopathie is een alternatieve geneeswijze die van de veronderstelling uitgaat dat een verminderde beweeglijkheid van weefsels en structuren in het lichaam een nadelige invloed op de gezondheid heeft. 

Osteopaten hebben een groot palpatievermogen in hun vingers en behandelen louter manueel dus zonder apparaten.
Ze zijn in staat om bewegingsverliezen met hun handen op te sporen en te herstellen.

Een osteopaat beschouwt het organisme als een geheel, waarbij lichamelijke en psychische factoren aan elkaar gerelateerd zijn.

Osteopathie is een complementaire therapie bij de klassieke geneeswijze. De behandelingen zijn aanvullend daar waar de traditionele behandelingswijze geen of onvoldoende resultaten geeft.

Inge Destrebecq - Osteopaat D.O.                              

Nederokkerzeelstraat 47, 1910 Kampenhout - tel. 016 65 05 21
 
Praktijkhuis 22, Albertkanaalstraat 22, 3511 Kuringen  - GSM 0495 32 50 73

 

 

Lid van de beroepsvereniging BVBO

praktijk@ingedestrebecq.be