An osteopath is a person who works with feeling, seeing, thinking and knowing fingers.“

W.G. Sutherland

 

 

 

 

 

Osteopathie is een alternatieve geneeswijze die van de veronderstelling uitgaat dat een verminderde beweeglijkheid van weefsels in het lichaam een nadelige invloed op het functioneren van ons lichaam heeft. 

 

Het is de intentie van de osteopaat om niet enkel symptomatisch te werken maar naar de oorzaak van de klachten te zoeken en hierbij een aangepaste behandelmethode toe te passen.

Osteopaten hebben een groot palpatievermogen in hun vingers. Ze zijn in staat om bewegingsverliezen met hun handen op te sporen en te herstellen.

Een osteopaat beschouwt het organisme als een geheel, waarbij lichamelijke, psychische en emotionele factoren aan elkaar gerelateerd zijn.

Osteopathie is een complementaire therapie bij de klassieke geneeswijze. De behandelingen zijn aanvullend daar waar de traditionele behandelingswijze geen of onvoldoende resultaten geeft.